5 sierpnia 2019

Uczelnia

Misją dla Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Krakowie jest profesjonalne kształcenie przyszłych kadr dla przedsiębiorstw funkcjonujących w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej o zasięgu nie tylko regionalnym, lecz krajowym i międzynarodowym, jak również dla innych regionalnych podmiotów gospodarczych i instytucji.

Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania zapewnia wysokiej jakości usługę edukacyjną w ramach studiów licencjackich i magisterskich i możliwie najwyższe standardy kształcenia oraz kompleksowe przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy i profesjonalne wykonywanie zawodu ekonomisty.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez grono profesorów tytularnych i uczelnianych nauk ekonomicznych i prawnych jak również praktyków biznesowych i specjalistów z różnych podmiotów gospodarczych i samorządowych.NASZE ATUTY

  • Nowoczesne programy dydaktyczne na studiach licencjackich i magisterskich, spełniające standardy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odpowiadające aktualnym potrzebom rynku pracy.
  • Kadra wybitnych naukowców i praktyków wywodzących się głównie z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i innych renomowanych uczelni.
  • Wysoka jakość kształcenia oraz bardzo dobre warunki nauki i przyjazną atmosferę studiów.
  • Możliwość dostosowania specjalności zawodowych, zarówno na studiach licencjackich jak i magisterskich, do potrzeb i oczekiwań Studentów. Preferować będziemy specjalności, które stwarzają możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a tym samym stworzenia sobie własnego miejsca pracy.

UCZELNIA PRZYJAZNA STUDENTOMStudenci WSGiZ maja zapewnione:

  • stypendia socjalne z MNiSW,
  • stypendia socjalne dla osób niepełnosprawnych z MNiSW,
  • stypendia Rektora za dobre wyniki w nauce,
  • stypendia Rektora za wybitne osiągnięcia sportowe,
  • jednorazowe zapomogi losowe.